Seriale turcesti
Top postatori
GUMUS-NOOR (35933)
 
florina-octaviana89 (4248)
 
utzy (4150)
 
IrinaLove (2650)
 
Gumus (2280)
 
Nety (1724)
 
denta (1194)
 
turkiss_woman (1036)
 
cristinuta (1022)
 
GIULIA (773)
 

Ultimele subiecte
» La umbra teilor
Joi Oct 05, 2017 11:58 am Scris de dong yi

» Asi - impotriva destinului
Mier Aug 06, 2014 2:41 pm Scris de GIULIA

» Dragoste si pedeapsa-Comentarii
Mar Mai 07, 2013 9:14 pm Scris de cristinuta

» O propunere inedita
Lun Apr 15, 2013 9:05 am Scris de studenta

» Iubire ascunsa
Lun Dec 17, 2012 9:04 am Scris de Nicky

» Karadayi / Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel
Sam Noi 24, 2012 1:03 pm Scris de Nicky

» 소지섭 / So Ji Sub
Mar Oct 09, 2012 10:07 pm Scris de GUMUS-NOOR

» Han Ji Min 한지민 # 1
Dum Oct 07, 2012 2:23 pm Scris de GUMUS-NOOR

» ASI videoclipuri
Vin Oct 05, 2012 11:20 am Scris de utzy

Iunie 2018
LunMarMierJoiVinSamDum
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Pagina 2 din 34 Înapoi  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Urmatorul

In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Joi Ian 06, 2011 10:18 pm

https://www.youtube.com/watch?v=DAjaq2MXkEk&feature=related


https://www.youtube.com/watch?v=FNg4NLmcVOc&feature=related


A Frozen Flower

http://www.subtitrari.com/m/10838/subtitrare-A-Frozen-Flower---Ssang-hwa-jeom

Filmul este realizat în Goryeo dinastiei Coreea şi stele Jo In-Seong , Ju Jin-mo şi Song Ji-Hyo .
Regele Goryeo dinastiei Coreea încearcă să se scuture dominaţia dinastiei Yuan China şi de a stabili un stat autonom. He forms a palace guard composed of thirty six young soldiers, led by military commander Hong-lim. El formează o gardă palat compus din treizeci şi şase soldaţi tineri, condus de comandantul militar Hong-lim.

The only way for the King to be able to protect his throne and establish an autonomous state is if he would have a son through his wife, the Queen. Singura cale pentru regele să fie în măsură să protejeze scaunul lui de domnie şi de a stabili un stat autonom este dacă el va avea un fiu, prin soţia sa, regina. Towards the end of the movie the Queen reveals she really is the Princess of the Yuan Dynasty and kept it secret from the King in order to have the war favor the Yuans. Spre sfârşitul filmului Regina ea dezvăluie într-adevăr este Prinţesa de dinastiei Yuan şi ţinute secrete de la King pentru a avea favoarea războiului Yuans. However, he is unable to make love to the queen from Yuan because he is in love with his bodyguard, Hong Lim. Cu toate acestea, el nu este în măsură să facă dragoste cu regina de la Yuan, deoarece el este în dragoste cu garda sa de corp, Hong Lim. As the threats to his throne arise, he is forced to send Hong Lim to make love to his queen. În ceea ce ameninţările la tronul său apărea, el este obligat să trimită Hong Lim sa faca dragoste cu regina lui. This sexual contact formulates a forbidden love between Hong Lim and the Queen. Acest contact sexual formulează o dragoste interzisa între Hong Lim şi Regina.

They continue their relationship through their meeting up at midnight in the library. Ei continuă relaţia lor prin reuniunea lor până la miezul nopţii în bibliotecă. Their love is so strong that it even led Hong Lim to not follow the King's orders. Dragostea lor este atât de puternică încât l-au condus chiar Hong Lim să nu urmeze ordinele regelui. The King begins to have suspicions of Hong Lim's infidelity. King începe să aibă suspiciuni de infidelitate Hong Lim lui. Hong Lim, in turn, asks the Queen to stay away from him, after which he goes to the King to beg for forgiveness. Hong Lim, la rândul său, solicită Regina să stea departe de el, după care el merge la rege să cerşească pentru iertare. Meanwhile, the Queen attempts to kill herself by slitting her wrists but fails. Între timp, regina încearcă să se sinucidă prin tăiere încheieturile ei, dar nu reuşeşte. The King forgives him after learning that Hong Lim's involvement with the Queen was purely lust. Regele la iertat după ce a aflat că implicarea Hong Lim cu regina a fost pur pofta. He decides to overlook the everything that had happened and instead send Hong Lim away for a while to have him cool his mind. El decide să trecem cu vederea tot ce sa întâmplat şi trimite în schimb Hong Lim departe pentru un timp să-l răcească mintea lui.

The night before Hong Lim's departure, the Queen's personal maid secretly informs him that the Queen wishes to meet him for one last time. Cu o noapte înainte de plecare Hong Lim lui, roaba personal Queen's secret îl informează că Regina doreşte să-l întâlnească pentru ultima oara. She also bears news that the Queen has finally conceived. Ea are, de asemenea, vestea că Regina a conceput în cele din urmă. Hong Lim sneaks out of the King's bedside to meet the Queen in the library. Hong Lim furişează din patul regelui de a îndeplini Queen în bibliotecă. They end up making love in the library, and the King catches them in act. Ei ajung a face dragoste până în bibliotecă, şi regele le capturile în act. When the two lovers attempt to save the other by begging the King to "kill me instead," the King realizes how strong their love for each other is. Atunci când cei doi iubiţi încercarea de a salva alte cerşit pe rege să "mă omoare în schimb," Regele îşi dă seama cât de puternică dragostea lor unul pentru celalalt este. In a fit of jealousy, he has Hong Lim castrated and sent to prison. Într-un acces de gelozie, el a Hong Lim castrat si trimis la inchisoare. The queen finds a way for Hong Lim to escape with the aid of Hong Lim's dearest subordinates. Regina găseşte o modalitate pentru Hong Lim să scape cu ajutorul subordonaţilor dragi Hong Lim lui.

Upon finding that Hong Lim had escaped, the King demands to know where he is from the Queen, who refuses to answer. La constatarea că Hong Lim au scăpat, cere regele să ştie de unde el este din Regina, care refuză să răspundă. In response, he kills her personal maid. Ca răspuns, el a ucide servitoarea ei personal. The King is aware that the Queen is with child and by this time, everyone who was aware that the Queen's child was not the King's was exterminated. Regele este conştient de faptul că Regina este cu copilul şi de această dată, toată lumea care era conştient de faptul că copilul Queen's nu a fost Regele a fost exterminaţi.

Meanwhile Hong Lim, upon realizing that the Queen is still in the palace and not on the run as his subordinates told him in order to quickly escape, heads towards the palace on horseback despite his subordinate's protests. Între timp Hong Lim, la realizând că Regina este încă în palat şi nu pe termen ca subalternii săi i-au spus, pentru a scăpa mai repede, se îndreaptă spre palat călare, în ciuda protestelor subordonat lui. However, he stops in his journey when he realizes how futiles it would be. Cu toate acestea, el se opreşte în călătoria sa, atunci când el îşi dă seama cât de futiles ar fi. He returns to the refuge where his subordinates took him to but find that they have been captured. El se întoarce la refugiu unde subordonaţilor săi l-au luat pentru a găsi, dar că acestea au fost capturaţi. At the palace, the King tortures subordinates to find the whereabouts of Hong Lim, and when they remain silent, beheads them. La palat, regele torturile subordonaţilor pentru a găsi locul de Hong Lim, şi atunci când rămân tăcut, le decapitează. Their heads are put up in posts on the palace gates along with the queen's personal maid. Capetele lor sunt puse în posturi de pe porţile palatului, împreună cu servitoarea regina personale. But the female head has the queen's necklace leading Hong Lim to believe the queen was also killed; an act to entice him to return to enact revenge. Dar cap de femeie are colier reginei lider Hong Lim să creadă că regina a fost ucis, de asemenea, un act de a atrage-l să se întoarcă să adopte o răzbunare. When Hong Lim sees this, he is enraged and goes to the King to kill him. Când Hong Lim vede acest lucru, el este înfuriat şi merge la rege să-l omoare. An intense sword fight ensues. Apare o lupta intensa sabia. However, the King manages to stab Hong Lim at the shoulder, and while he is pinned, he asks Hong Lim a last question; whether or not Hong Lim had ever felt real love for the King. Cu toate acestea, regele reuseste sa stab Hong Lim la umăr, şi în timp ce el este prins, el cere Hong Lim o ultimă întrebare, dacă sau nu Hong Lim au simţit vreodată dragostea adevărată pentru Rege. Hong Lim replies that he had never felt love for him. Hong Lim a replicat că el niciodată nu a simţit dragostea pentru el. At this the King is shocked, giving Hong Lim time to throw a lethal stab of his own sword through the King. La acest King este şocat, oferindu-Lim Hong timp pentru a arunca o lovitură de cuţit letală de sabia prin King. One of the royal guards, having watched part of the battle, now intervenes by fatally stabbing Hong Lim. Una dintre gărzile regale, care au urmarit o parte din luptă, acum intervine prin înjunghiere fatal Hong Lim. The queen comes upon the scene with the guards and calls out for Hong Lim, however he turns his head from her and faces the dead king,implying that why did the king hide her from him. Regina vine pe scena cu gardienii şi solicită afară pentru Hong Lim, cu toate acestea el a întoarce capul de la ei şi se confruntă cu regele mort, ceea ce înseamnă că de ce a făcut regele ei ascunde de el. The last few seconds of the film shows a flashback to when the King showed young Hong Lim the view of the city and asked if Hong Lim wished to live together, to which the young Hong Lim replied yes. Ultimele câteva secunde din filmul prezintă un flashback la momentul în care regele a arătat tineri Hong Lim punctul de vedere al oraşului şi a întrebat dacă Hong Lim dorit să trăiască împreună, la care tinerii din Hong Lim răspuns da. The film ends on a montage of the King and Hong Lim happily hunting together. Filmul se încheie pe un montaj de King şi Lim Hong fericit vânătoare împreună.
avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Vin Ian 07, 2011 1:04 am

http://www.facebook.com/group.php?gid=114254611934130

SONG IL GOOK(jumong) & UHM TAE WOONG (yuşin)
avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Vin Ian 07, 2011 4:37 pm

Cimitirul vechi găsite

South Korea ,Yeongcheon

Ştiri culturale
Provincia de Nord Gyeongsang, excavarea de un cimitir vechi Yeongcheon'da aceste zile a apărut. Acest cimitir este format din 357 de la mormânt, între secolele al treilea şi al şaptelea din dinastia Silla (57 î.Hr. - 935 d.Hr.) a făcut perioada.

avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Vin Ian 07, 2011 5:02 pm

avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Vin Ian 07, 2011 10:54 pm

avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Vin Ian 07, 2011 11:59 pmUltima editare efectuata de catre GUMUS-NOOR in Dum Ian 09, 2011 3:30 pm, editata de 3 ori
avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Sam Ian 08, 2011 12:06 am
Ultima editare efectuata de catre GUMUS-NOOR in Dum Ian 09, 2011 3:35 pm, editata de 1 ori
avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Sam Ian 08, 2011 1:14 am

avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Dum Ian 09, 2011 1:27 am

avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de GUMUS-NOOR la data de Dum Ian 09, 2011 1:36 am

avatar
GUMUS-NOOR
Alteta
Alteta

0 Mesaje : 35933
Data de inscriere : 21/12/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Seriale si filme sud coreene subtitrate in limba romana , muzic#1a,videoclipuri..etc.

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Pagina 2 din 34 Înapoi  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Urmatorul

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum